Sofisam

RTAS AB (svb) finns med på Sofisams lista över godkända arbetsintegrerande sociala företag. Sofisam.se ska vara ett stöd för de som vill starta eller driver arbetsintegrerade sociala företag men också för myndigheter som köper tjänster eller finansierar och bidrar till sociala företag.

Sofisam är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Sofisams uppgifter om RTAS AB (svb) hittar du här.


Sofisam